Egenkraft

Empowerment - mobilisering av egenkraft

Bilder med tekst som kan inspirer deg til å hente frem din indre egenkraft. Du er velkommen til å navigere i dette galleriet og la deg lede til bilder/energier som kan stimulere eller trigge frem din indre livsgninst - livskraft.

Opphavsrett

 

Bilder og materiale som ligger her på Soul Navigation Services websider tilhører VilDu HolyHeart og ligger på denne websiden for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges videre uten tillatelse fra opphavseier. Din navigasjon på sidene:

Føl hva som er best for deg, ta ansvar for egne følelser

og gjør dine egne valg.

 

VilDu HolyHeart

www.holyheart.no

www.soulnavigation.services