Fractal Art

Elementals Fractal art -

 

Kunstbilder som er laget utifra naturens elementaler, blidene er satt mothverandre og viser naturens fraktale mønstre og figurer. Det kommer frem flere dimensjoner og du ønskes velkommen til å sanse dem inn. Elementalenes bevissthet kan kommunisere på multiplan, så det er din egen begrensning eller innlevelse som styrer dine opplevelser.

Opphavsrett

 

Bilder og materiale som ligger her på Soul Navigation Services websider tilhører VilDu HolyHeart og ligger på denne websiden for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges videre uten tillatelse fra opphavseier. Din navigasjon på sidene:

Føl hva som er best for deg, ta ansvar for egne følelser

og gjør dine egne valg.

 

VilDu HolyHeart

www.holyheart.no

www.soulnavigation.services