Digitale mandala

Healing mandala

 

Digitale mandala med lysfrekvens som kan minne om "pure harmony serum".

Sanse inn et av bildene og du kan også lagre det for bevisst bruk over en periode. Du setter intensjoner og ber om det høyeste beste.

Opphavsrett

 

Bilder og materiale som ligger her på Soul Navigation Services websider tilhører VilDu HolyHeart og ligger på denne websiden for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges videre uten tillatelse fra opphavseier. Din navigasjon på sidene:

Føl hva som er best for deg, ta ansvar for egne følelser

og gjør dine egne valg.

 

VilDu HolyHeart

www.holyheart.no

www.soulnavigation.services