Mandala

Mandala bilder

 

Velkommen til å se, sanse inn og bruke din intuisjon i forbindelse med de ulike mandala bildene.

Flere bilder kan hjelpe deg til selvhealing om du sanser inn og setter din intensjon.

Det er også en fordel å be om det høyeste beste utkom og evt be ditt høyere selv guide deg

i forbindelse med bruke av disse websidene. (se mer i linkene under)

 

Wikipedia: "A mandala (circle) is a spiritual and ritual symbol in Hinduism and Buddhism, representing the universe.

In common use, "mandala" has become a generic term for any diagram, chart or geometric

pattern that represents the cosmos metaphysically or symbolically; a microcosm of the universe."

 

Opphavsrett

 

Bilder og materiale som finnes på "www.SoulNavigation.Services websider tilhører VilDu Utvikling og er tilgjengelig for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er kunn gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges/brukes videre uten tillatelse fra opphavseier. Din navigasjon på sidene:

Føl hva som er best for deg, ta ansvar for egne følelser

og gjør dine egne valg.

 

VilDu Utvikling

www.VilDu.no

www.soulnavigation.services