Refksjonskort

Refleksjonskort

 

Ulike bilder, symbolikk, fraktaler med tekst til undring og refleksjon.

Har samlet noen av de første som ble laget :)

(og de er ikke nødvendigvis laget med hensyn til at mange bruker mobil)

Opphavsrett

 

Bilder og materiale som ligger her på Soul Navigation Services websider tilhører VilDu HolyHeart og ligger på denne websiden for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges videre uten tillatelse fra opphavseier. Din navigasjon på sidene:

Føl hva som er best for deg, ta ansvar for egne følelser

og gjør dine egne valg.

 

VilDu HolyHeart

www.holyheart.no

www.soulnavigation.services