Sjelesang

SJELESANG

Tekster og følelser i undringens sammenblanding. Sjelens lysende oppmerksomhet vil ut og frem. Jeg deler her noen tekster, men de fleste vil komme i bokformat i løpet av 2018. Sjelen vil synge sin sjelesangog musikken vil snart høres :)

 

Sjelesang -poesi fra hjerte

Sjelesang - fra hjerte til hjerte

Sjelesang - transformasjon

Share

Opphavsrett

 

Bilder og materiale som ligger her på Soul Navigation Services websider tilhører VilDu HolyHeart og ligger på denne websiden for å kunne hjelpe privatpersoner i deres personlige utvikling. Tilbudet er gratis til personlig inspirasjon og skal aldri selges videre uten tillatelse fra opphavseier.

Din navigasjon på sidene: Føl hva som er best for deg, ta ansvar for egne følelser og gjør dine egne valg.

 

VilDu HolyHeart

www.holyheart.no

www.soulnavigation.services